ZREMB Jasień
                                                   


Uruchomienie produkcji masztów telekomunikacyjnych w fabryce w Jasieniu

Projekt pt.:
"Uruchomienie produkcji masztów telekomunikacyjnych w fabryce w Jasieniu" , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

"Fundusze Europejskie ... dla rozwoju lubuskiego"


Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaproponować Państwu współprace z firmą o wieloletniej tradycji i z dużym doświadczeniem w produkcji urządzeń transportu technologicznego, służących do ciągłego przenoszenia różnorodnych materiałów.
Produkty ze znakiem firmowym Fabryki "ZREMB" w Jasieniu z powodzeniem funkcjonują w hutach, cementowniach, kopalniach, elektrowniach, kotłowniach, zakładach chemicznych w kraju i zagranica.

Wyposażenie techniczne, doświadczenie produkcyjne oraz kadra o wysokich kwalifikacjach, pozwalają na przyjmowanie zleceń na urządzenia i wyroby wykraczające poza tradycyjny profil wytwórczy firmy.

W oparciu o sugestie i wymagania odbiorców możemy się podjąć wykonania pomostów, estakad, zbiorników oraz innych konstrukcji metalowych.

W tej części naszej oferty proponujemy również kontenery o różnych wielkościach z możliwością uwzględnienia specjalnych wymagań klienta.

Wytwarzamy części zamienne do urządzeń produkowanych obecnie i w przeszłości. Nasz potencjał produkcyjny umożliwia również wykonywanie usług z wykorzystaniem własnych i powierzonych materiałów oraz z uwzględnieniem wymagań techniczno-technologicznych zleceniodawcy.

Z całą odpowiedzialnością możemy Państwa zapewnić, że strategia rynkowa firmy "ZREMB" w Jasieniu opiera się na wysokiej jakości produkcji i usług, niezawodności urządzeń, wspomaganej sprawnym serwisem oraz rzetelnością w kontaktach handlowych.

Zapraszamy do współpracy